În cadrul Laboratorului pentru Încercări la Tracțiune și Analize Structurale pentru Materiale Plastice din cadrul CCHAPT se pot realiza testări în condiții de laborator pentru:

  • determinarea proprietăților mecanice ale materialelor plastice prin încercări la tracțiune conform SR EN ISO 527;
  • determinarea comportamentului materialelor plastice la solicitări variabile cu frecvență mică;
  • analiza structurală a suprafețelor componentelor realizate din materiale plastice.