LISTA DE ÎNCERCĂRI

ExpertLAB - LABORATOR DE ANALIZE METALOGRAFICE ȘI MĂSURĂTORI DE PERFORMANȚĂ PE HIDROAGREGATE

Nr.

Crt.

Tipul de încercare

Material / produs

Documentul de referinţă

1.

Determinarea  puterii  electrice

hidroagregat

PO-02 MASURAREA PUTERII

2.

Determinarea nivelelor libere

hidroagregat

PO-03 MASURAREA NIVELULUI LIBER

3.

Determinarea poziției  organelor de  comandă și izolare ale turbinei

hidroagregat

PO-04 MASURAREA POZITIEI ORGANELOR DE COMANDA –REGLARE

4.

Determinarea debitului turbinat

hidroagregat

PO-05 MASURAREA DEBITELOR

5.

Determinarea  performanțelor energetice ale hidroagregatului

hidroagregat

PO-06 INCERCĂRI DE RECEPŢIE PE MAŞINA REALĂ.PERFORMANŢE

6.

Determinarea performanțelor  regulatoarelor de turație

regulator de turatie

PO-06 INCERCĂRI DE RECEPŢIE PE MAŞINA REALĂ.PERFORMANŢE

7.

Determinarea  performanțelor regulatoarelor de tensiune

regulator de tensiune

PO-06 INCERCĂRI DE RECEPŢIE PE MAŞINA REALĂ.PERFORMANŢE

8 .

Determinarea stării izolației

generator

PO-06 INCERCĂRI DE RECEPŢIE PE MAŞINA REALĂ.PERFORMANŢE

9.

Analiza metalografică microscopică

proba metalografica

  • Caracterizarea microstructurii oțelurilor (determinarea numărului si naturii constituenților metalografici, caracterizarea morfologiei constituenților structurali, determinarea conținutului în incluziuni nemetalice, determinarea mărimii grăuntelui aparent);
  • Caracterizarea microstructurii fontelor albe (determinarea numărului și naturii constituenților metalografici);
  • Caracterizarea microstructurii fontelor cenușii (determinarea morfologiei separărilor de grafit (formă, distribuție, dimensiune), determinarea numărului și naturii constituenților metalografici din masa de bază).

PO-12 ANALIZA METALOGRAFICA MICROSCOPICA

10.

Expertiza metalografică

proba metalografica

PO-13 EXPERTIZA METALOGRAFICA