Înfiinţat la sfârşitul anului 1997, Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice (CCHAPT) este, la ora actuală, un nume cunoscut în ţară şi peste hotare în domeniul echipamentelor energetice de mare putere (turbine hidraulice, generatoare şi motoare electrice de mare putere), datorită numeroaselor lucrări de cercetare, proiectare, consultanţă, dezvoltare, expertiză, asistenţă tehnică şi studii de retehnologizare realizate.

Activitatea CCHAPT este organizata în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008, iar Laboratorul pentru analize metalografice şi măsurători de performanţă pe hidroagregateExpertLAB” funcționează ca și laborator neutru, cu respectarea cerințelor SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Printre beneficiarii tradiţionali ai lucrărilor CCHAPT se numără:

 • Sucursalele de Hidrocentrale ale Hidroelectrica S.A. Bucureşti (S.H. Porţile de Fier, S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Slatina, S.H. Caransebeş, S.H. Haţeg, S.H. Cluj, S.H. Oradea, S.H. Sebeş);
 • Electromagnetica Bucureşti;
 • Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice Bucureşti;
 • H.E. DJERDAP Serbia;
 • ANDRITZ Hydro Elveţia;
 • ASTRÖ Austria;
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Elveţia;
 • Voith Germania.

CCHAPT realizează activitate de:

 • cercetare științifică în următoarele domenii:
 • hidraulică şi mașini hidraulice;
 • ingineria materialelor/ingineria suprafețelor;
 • mașini electrice;
 • automatizări si sisteme de reglare;
 • consultanță tehnică;
 • expertiză şi recepții pe hidroagregate şi modele de turbine hidraulice;
 • verificări de garanții contractuale în calitate de instituție neutră.

În perioada 1997 - 2022, CCHAPT a realizat peste 318 de lucrări de cercetare contractuală, rezultate din peste 206 de contracte încheiate cu agenți economici din țară și din străinătate.