Departamentul de Cercetări Turbine Hidraulice efectueaza activitate de cercetare stiintifica in urmatoarele domenii:

 • Studiul curgerii prin turbină prin simulări numerice si modelări matematice

 • Calculul structurilor de rezistenţă ale hidroagregatului cu Metoda Elementului Finit si estimări de durată de viaţă

 • Determinarea parametrilor de funcţionare si a stării tehnice a hidroagregatelor

 • Măsurători de debit pe canale deschise si conducte

 • Verificări si optimizări de came la turbinele Kaplan aflate în exploatare

 • Implementări de came digitale la regulatoarele existente

 • Echipamente pentru teletransmisii de date

 • Probe de performanţă pentru certificarea hidroagregatului ca furnizor de servicii în sistem.

 • Echipamente complete pentru determinarea, în timp real, a parametrilor hidroagregatului necesari la funcţionarea, monitorizarea, optimizarea si diagnosticarea stării tehnice

 • Măsurători de randament prin metoda termodinamică

 • Servicii de consultanţă tehnică, expertiză si recepţii pe hidroagregate si modele de turbine hidraulice si verificari de garantii contractuale, în calitate de instituţie neutră