Difractometru cu raze X tip Philips X'Pert

  

Numele unității de cercetare care gestionează elementul de infrastructură/Responsabil/ Date de contact

CCHAPT - Centrul de Cercetări în Hidraulică, Automatizări și Procese Termice

Responsabil: Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Amplasare element de infrastructură

CCHAPT – Clădirea A, parter

www.cchapt.ro

Caracteristici și performanțe

Difractometru cu raze X tip Philips X'Pert este un aparat care permite, prin utilizarea difracției radiației X:

 • determinarea naturii fazelor existente în pulberi policristaline și materiale solide cristaline (metale și aliajele acestora);
 • determinarea tensiunilor interne din materialele solide cristaline;
 • determinarea texturii cristaline (orientarea preferențială a grăunților cristalini).

Caracteristici:

 • Cabinet difractometru cu protecție totală la radiație (doză de maxim 1 microsievert/oră, măsurată la 10 cm față de orice suprafață exterioară a difractometrului) în care sunt instalate componentele configurației de bază și în care se pot instala și alte module ale difractometrului necesare extinderii domeniului de utilizare pentru aplicații viitoare.
 • Generator de putere pentru alimentare tub de raze X cu puterea de 3 kW, tensiune 60 kV, curent 60 mA, comandat software astfel încât să se respecte curba izowatt de polarizare a tubului.
 • Goniometru vertical cu mod de operare Theta/Theta acționat de motoare de curent continuu și cu citire directă independentă a poziției celor două brațe; citirea poziției este independentă de eventuala uzură a sistemului mecanic de acționare a brațelor goniometrului, asigurând o înaltă reproductibilitate și precizie în poziționare:
 • Reproductibilitate: ±0,0001°
 • Pas minim: 0,001° theta şi 2theta
 • Domeniu 2theta: cel puţin 250°, cu posibilitate de poziţionare şi la unghiuri negative
 • Domeniu theta: cel puţin 190°, cu posibilitate de poziţionare şi la unghiuri negative
 • Tub de raze X cu anod de Cu de înaltă performanță, cu izolație ceramică, cu posibilitate de focalizare în linie fină sau focalizare punctuală, putere minim 2 kW. Schimbarea focalizării de lucru se face fără deconectarea cablului de înaltă tensiune sau a răcirii cu apă.
 • Tub de raze X cu anod de Mo de înaltă performanță, cu izolație ceramică, cu posibilitate de focalizare în linie fină sau focalizare punctuală, putere minim 2,8 kW. Schimbarea focalizării de lucru trebuie se face fără deconectarea cablului de înaltă tensiune sau a răcirii cu apă.
 • Suport de probă programabil cu posibilitate de lucru în reflexie şi în transmisie (comutare motorizată), cu rotirea programată la diverse viteze a probei și care cuprinde capsulele aferente de încărcare a probei.
 • Suport de probă programabil de tip Open Eulerian Cradle pentru analize de textură a probelor.
 • Componente de optică pentru fasciculul incident şi cel emergent pentru obținerea de performanțe maxime atât la unghiuri mici, cât și la unghiuri mari, cu fante programabile atât pentru radiația incidentă, cât și pentru radiația emergentă.
 • Detector de radiații cu scintilație NaI.
 • Filtre pentru eliminarea radiației Cu K-beta și Mo K-beta.
 • Toate modulele hardware ale difractometrului (tub de raze X, optica incidentă, suporți de probă, optică de ieșire, detector) trebuie sunt pre-aliniate din fabrică, iar trecerea de la o configurație de lucru la alta (faze, stres, textură) se face de către operator în maxim 10 minute, fără a fi necesară nici un fel de aliniere suplimentară a difractometrului.
 • Sistem PC (calculator, monitor, imprimantă) pentru controlul procesului de achiziţie, stocare şi prelucrare a datelor, precum şi pentru monitorizarea stării şi comanda difractometrului.
 • Pachet software sub Windows pentru controlul şi monitorizarea configurației de lucru a difractometrului și pentru achiziția, conversia și vizualizarea datelor instalat pe calculatorul sistemului și testat împreună cu difractometrul.
 • Pachet software sub Windows pentru prelucrarea difractogramelor (eliminare contribuție Kα2, corecția erorilor sistematice, conversie fantă automată/fixă, comparare, determinare fond, deconvoluţia peak-urilor, etc.) identificare automată a fazelor folosind ca referință baza de date ICDD.
 • Pachet software sub Windows pentru analiză semicantitativă și cantitativă de faze
 • Baza de date ICDD PDF2.
 • Pachet software pentru analize de stres uniaxial și biaxial, cu metode pentru determinarea poziției peak-urilor, bază de date cu constante elastice pentru materiale și algoritmi de corecție a nealinierilor reziduale.
 • Pachet software pentru analize cantitative de textură cu calculul funcțiilor de distribuție a orientării (ODF), reprezentarea acestora în 2D și 3D, figuri de poli și figuri de poli inversați.
 • Toate pachetele software sunt licenţiate şi au fost livrate cu CD-urile de re-instalare.
 • Sistem de răcire cu apă, în circuit închis, pentru tubul de raze X.

Acces

Pe bază de programare telefonică sau prin poștă electronică.

Personalul calificat al CCHAPT poate efectua, la cerere, determinări de faze, tensiuni interne superficiale și/sau textură cristalină, atât pentru angajații UBB, cât și pentru terți.

Tarifele practicate au în vedere cheltuielile materiale și de personal aferente.

Orar de funcționare

 

De luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00.

Domenii de utilizare

Difractometrul cu raze X este un echipament complex, indispensabil oricărui laborator modern de investigare a structurii materialelor. El permite determinarea parametrului de rețea al fazelor existente în materialele cristaline și, prin aceasta:

 • determinarea constituției fazice;
 • determinarea tensiunilor interne;
 • determinarea texturii cristaline (orientarea preferențială a grăunților cristalini).

Aparatul funcționează pe baza principiului difracției razelor X de către planele cristaline ale materialelor și se poate utiliza atât pentru analiza pulberilor policristaline, cât și a materialelor solide cristaline (metale și aliajele acestora).

Difractometrul cu raze X tip Philips X'Pert este un echipament de cercetare, care se poate utiliza în cadrul cercetărilor care vizează dezvoltarea de acoperiri rezistente la uzare și coroziune (umedă și în gaze fierbinți), analiza influenței tensiunilor interne superficiale asupra comportării în exploatare a materialelor metalice, influența texturii cristaline asupra caracteristicilor magnetice ale materialelor.

Implicarea echipamentului în activități didactice

Spectrometrul SpectroMAXx F se folosește pentru susținerea:

- activităților de laborator desfășurate cu studenții la disciplinele:

 • Știința și ingineria materialelor I – Anul I, IM, Licență;
 • Alegerea și caracterizarea materialelor – Anul I, CTSM, Masterat;

- activităților de realizare a lucrărilor de finalizare a studiilor la ciclurile de licență și masterat;

- activităților de cercetare doctorală.

Personal de specialitate (numele și statutul operatorului)

S.l.dr.ing. Costel Relu Ciubotariu

Cadru didactic titular

Tel.:    0722367358

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.