Mașină de încercări mecanice Mecmesin Multitest 2,5 – dV

  

Sample Value
 (N)
ISO 6892 Break
(MPa)
ISO 6892 Break
 (N)
Young's Modulus
 (MPa)
Grafic-Break
 (MPa)
13 - 131/0.1*   26.983 1087.952 1505.585 31.34
14 - 231/0.1* 0.277 27.922 1119.11 1786.954 29.16
15 - 131/0.2* 0.719 33.858 1336.819 1781.459 34.05
16 - 231/0.2* 0.534 26.524 1077.837 1497.528 29.16
Mean   28.822 1155.429 1642.881  
SD   3.407 122.195 163.237  
Min   26.524 1077.837 1497.528  
Max 0.719 33.858 1336.819 1786.954