În cadrul CCHAPT funcționează Laboratorul pentru analize metalografice și măsurători de performanță pe hidroagregate "ExpertLAB", finanțat prin programe de cercetare națională (Programul "Cercetare de Excelență - Modul IV - Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformității", CEEX - M4 - C2 – 624), din resurse bugetare și din fonduri proprii, rezultate din serviciile realizate de CCHAPT pentru mediul de afaceri.

Laboratorul funcționează într-un spațiu cu suprafața utilă de 205.5666 mp, modernizat si amenajat conform normelor în vigoare, având instalație de aer condiționat, care asigură menținerea unei temperaturi optime în fiecare zonă de lucru. Activitatea laboratorului este organizată în conformitate cu prevederile SR EN ISO/CEI 17025:2005, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi ISO SR OHSAS 18001:2008.

Principalele încercări de laborator care se efectuează în Laboratorul ExpertLAB sunt cele înscrise în "Lista de încercări".

Pentru informații detaliate despre serviciile oferite de laborator, accesați lista publicată aici.


GALERIE FOTO

SECTOR PREGATIRE PROBE


LABORATOR ANALIZE METALOBRAFICE - 2 

 


SEDIU LABORATOR ExpertLAB - CCHAPT