CCHAPT prin laboratoarele sale realizeaza si ofera urmatoarele lucrari de cercetare, expertize, analize, masurari si microproducţie:

 

 • Cercetare doctorală şi postdoctorală
 • Simulări numerice de curgere;
 • Cercetări privind starea de tensiuni și deformații și estimarea duratei de viață a componentelor sistemelor mecanice în regim static și dinamic cu MEF;
 • Determinări de performanţe, verificării de garanţii şi expertize pe hidroagregate in calitate de instituţie neutră;
 • Ingineria materialelor, ingineria suprafețelor şi metalografie;
 • Inginerie inversă, prototipare rapidă și optimizare geometrică în proiectarea componentelor mecanice;
 • Cercetări și încercări de eroziune cavitaţională;
 • Proiectare şi cercetare pentru echipamente de excitaţie statică şi automatizări;
 • Consultanță tehnică, expertiză si recepții pe modele de turbine hidraulice, în calitate de instituție neutră;
 • Consultanță în domeniul proiectării, fabricației și controlului roților dințate.
 • Încercări la tracțiune și analize structurale pentru materiale plastice.