În cei 23 ani de existență ai Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări şi Procese Termice au fost realizate 207 contracte de cercetare încheiate cu agenți economici.

Lucrările efectuate în cadrul acestor contracte au fost prezentate în 313 rapoarte tehnice şi valorificate prin numeroase produse şi tehnologii noi. În funcție de numărul și complexitatea contractelor, la realizarea acestora au participat, alături de cadrele didactice universitare, afiliate la CCHAPT, specialiști din afara universității, precum și studenți, masteranzi, doctoranzi şi post-doctoranzi.

În  perioada 1997 și până în prezent, activitatea de cercetare a CCHAPT, valorificată prin transfer tehnologic, s-a concretizat în:

Nr. Crt.

Raport tehnic de cercetare

Data raport

Titlu raport. Tehnologii, produse, transfer tehnologic

Beneficiar

1

U–97-400-01

Noiembrie 1997

INVESTIGAREA INTERESULUI INDUSTRIEI DIN ZONA DE VEST PENTRU LUCRĂRI DE CERCETARE-DEZVOLTARE

I.S.I.M. Timişoara
C.T.I.C.D.Z.T.

2

U-98-400-03

Ianuarie 1998

ÎNCERCĂRILE PE MODELUL TURBINEI HIDRAULICE

S.H. Porţile de Fier

3

U-98-400-04

Iulie 1998

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ privind încercarea modelului turbinei retehnologizate de la CHE Porţile de Fier I într-un laborator neutru

S.H. Porţile de Fier

4

U-98-400-06

Septembrie 1998

ÎNCERCĂRILE PE MODELUL TURBINEI HIDRAULICE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

5

U-98-400-07

Noiembrie 1998

PROBE INDEX EFECTUATE ASUPRA HIDROAGREGATELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

6

U-98-400-08

Decembrie 1998

STUDIUL COMPARATIV AL PERFORMANŢELOR TURBINELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I Faza 2 : PERFORMANŢE CAVITAŢIONALE

S.H. Porţile de Fier

7

U-99-400-09

Martie 1999

STUDIUL COMPARATIV AL PERFORMANŢELOR TURBINELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I
Faza 1 : PERFORMANŢE ENERGETICE

S.H. Porţile de Fier

8

U-99-400-11

Aprilie 1999

STUDIUL COMPARATIV AL PERFORMANŢELOR TURBINELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I Faza 3 COMPARAREA PERFORMANŢELOR CELOR DOUĂ TURBINE

S.H. Porţile de Fier

9

U-99-400-12

Decembrie 1999

CALCULUL ŞI TRASAREA CARACTERISTICILOR  ELICOIDALE ALE MODELULUI TURBINEI LMZ DE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

10

U-00-400-13

Februarie 2000

Determinarea randamentului mecanic la turbinele vechi de la CHE Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

11

U-00-400-14

Februarie 2000

CURSA SERVOMOTORULUI APARATULUI DIRECTOR “S” FUNCTIE DE DESCHIDEREA PALETELOR DIRECTOARE “ao” LA turbinele vechi de la CHE Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

12

U-00-400-15

Februarie 2000

Calculul şi trasarea caracteristicilor elicoidale ale modelului turbinelor de la CHE Porţile de Fier I, IN PASUL II DE TRANSPUNERE

S.H. Porţile de Fier

13

U-00-400-16

Martie 2000

COMPARAREA caracteristicilor MODELULUI LMZ A turbinelor de la CHE Porţile de Fier I CU CELE CALCULATE DE BENEFICIARII ROMÂN ŞI IUGOSLAV

S.H. Porţile de Fier

14

U-00-400-17

Martie 2000

CARACTERISTICI DE EXPLOATARE ALE TURBINEI VECHI DE LA CHE Porţile de Fier I, PENTRU CĂDERILE H=18 m, 23 m, 27 m, 31 m

S.H. Porţile de Fier

15

U-00-400-18

Martie 2000

CARACTERISTICI DE EXPLOATARE ALE TURBINEI VECHI DE LA CHE PORTILE DE FIER I, PENTRU CADERILE  H=19 m, 20 m, 21 m, 22 m, 24 m, 25 m, 26 m, 28 m, 29 m, 30 m DIAGRAMA DE EXPLOATARE A TURBINEI (curbe de randament si putere)

S.H. Porţile de Fier

16

U-00-400-19

Martie 2000

MĂSURAREA MĂRIMILOR HIDRAULICE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

17

U-00-400-20

Martie 2000

CONCLUZII PRIVIND PRELUCRARILE FINALE  ALE MASURATORILOR LMZ

S.H. Porţile de Fier

18

U-00-400-21

Aprilie 2000

CARACTERISTICI DE EXPLOATARE ALE HIDROAGREGATELOR VECHI DE LA CHE Porţile de Fier I, PENTRU DOMENIU DE CĂDERI H=18  m ¸31 m CU PAS DE 1 m SI PUTERI AGREGAT CU PAS DE 1 MW

S.H. Porţile de Fier

19

U-00-400-23

Noiembrie 2000

PROBE INDEX COMUNE ROMÂNO – IUGOSLAVE PENTRU HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

20

U-00-400-24

Decembrie 2000

PROGRAMUL PROBELOR INDEX COMUNE ROMÂNO- IUGOSLAVE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

21

U-00-400-25

Ianuarie 2001

PROGRAMUL PROBELOR INDEX COMUNE  ROMÂNO-IUGOSLAVE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I ACTUALIZAT LA ÎNTÂLNIREA GRUPEI SPECIALE A COMISIEI MIXTE ROMÂNO-IUGOSLAVE DIN 10-16.XII.2000 BUCUREŞTI

S.H. Porţile de Fier

22

Calcul Eta ponderat

 Ianuarie 2002

COMPARATIE RANDAMENTE MEDII PONDERATE - PORTILE DE FIER I     RR 1998 + ER 2002 + RR 2002

S.H. Porţile de Fier

23

U-00-400-26

Ianuarie 2001

TRASAREA DIAGRAMEI DE EXPLOATARE A AGREGATULUI RETEHNOLOGIZAT DE LA HIDROCENTRALA Porţile de Fier I ÎN BAZA MĂSURĂTORILOR PE MODEL EFECTUATE ÎN LABORATORUL NEUTRU

S.H. Porţile de Fier

24

U-00-400-27

Martie 2001

Programul de lucru privind probele index la turbinele româneşti retehnologizate la căderea netă LA RANDAMENT MAXIM

S.H. Porţile de Fier

25

U-00-400-28

Martie 2001

OBSERVAŢII privind formulele (2), (3), (4) şi (16) din “Metodologia de efectuare a probelor index comune la turbinele hidraulice de la CHE Porţile de Fier I – HE Djerdap I”

S.H. Porţile de Fier

26

U-00-400-28a

Martie 2001

VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE CURGERE PRIN CONDUCTELE ÎNGLOBATE ÎN CAMERA SPIRALĂ CARE COLECTEAZĂ APA DE RĂCIRE

S.H. Porţile de Fier

27

U-00-400-30

Mai 2001

Extinderea garanţiilor turbinei retehnologizate în domeniul de debite q = 840 – 900 m3/s pentru domeniul de căderi h = 21 ¸ 25 m

S.H. Porţile de Fier

28

U-00-400-31

August 2001

CALCULUL DIAGRAMEI DE EXPLOATARE A HIDROAGREGATULUI RETEHNOLOGIZAT DE LA CHE PORŢILE DE FIER I PE BAZA MĂSURĂTORILOR PE MODEL EFECTUATE ÎN LABORATORUL NEUTRU ASTRO PRIN METODOLOGIA CONVENITĂ CU PARTENERUL IUGOSLAV Faza 1 CALCULUL COMPARATIV AL PUTERILOR ŞI RANDAMENTELOR HIDROAGREGATELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE ÎN DOMENIUL DE CĂDERI 15,5 – 31 m DIN 0,5 în 0,5 m ŞI DEBITE 100 – 990 m3/s CU PAS DE 10 m3/s

S.H. Porţile de Fier

29

U-01-400-32

Septembrie 2001

OBSERVAŢII cu privire la materialul “STABILIREA DIFERENŢELOR DE RANDAMENT ÎNTRE HIDROAGREGATELE ROMÂNEŞTI RETEHNOLOGIZATE ŞI CELE EXISTENTE”, elaborat de partea iugoslavă din data de 07.VIII.2001

S.H. Porţile de Fier

30

U-01-400-33

Octombrie 2001

Programul de lucru privind probele index la turbinele româneşti retehnologizate la căderea netă LA RANDAMENT MAXIM în acord cu Procesul verbal al întâlnirii Grupei Speciale de lucru a Comisiei Mixte româno-iugoslave pentru Porţile de Fier ce a avut loc în perioada 10.09.2001-15.09.2001 la Belgrad

S.H. Porţile de Fier

31

U-02-400-34

August 2002

PROBE INDEX EFECTUATE PE HIDROAGREGATUL NR. 6 DE LA CHE PORŢILE DE FIER I ÎNAINTE SI DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

S.H. Porţile de Fier

32

U-02-400-35

Ianuarie 2002

CALCULUL RANDAMENTULUI MEDIU PONDERAT AL TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I LUÂND ÎN CONSIDERARE INFLUENŢA MUCHIEI ANTICAVITAŢIONALE

S.H. Porţile de Fier

33

U-02-400-36

Ianuarie 2002

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE A HIDROAGREGATELOR DIN CHE TURNU ŞI A STĂRII LOR TEHNICE ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

34

U-02-400-37

Martie 2002

VERIFICAREA GEOMETRIEI PALETELOR ROTORULUI MODEL AL TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER ŞI HE DJERDAP FABRICATE DE TURBOINSTITUT LJUBLJANA

S.H. Porţile de Fier

35

U-02-400-38

Mai 2002

DETERMINAREA ŞI OPTIMIZAREA DEBITULUI TRANZITAT PRIN SISTEMUL DE RĂCIRE AL HIDROAGREGATELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER I ETAPA I: Determinarea domeniului de debite tranzitate prin separarea LAKOS, funcţie de numărul de separatoare, la temperatura apei la intrare de t = 11 °C şi căderea netă Hn = 26,26 m (măsurători efectuate în 28.02.2002)

S.H. Porţile de Fier

36

U-02-400-39

Mai 2002

Determinarea pierderilor mecanice ale turbinei la încercările de garanţie a generatorul retehnologizat nr. 6 de la CHE Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

37

U-02-400-40

Mai 2002

CLARIFICĂRI LA TECHNICAL SPECIFICATION Regarding the testing on the model of the HPP Porţile de Fier II and Djerdap II existing turbines and on the model of the HPP Porţile de Fier II upgraded turbines in a neutral laboratory

S.H. Porţile de Fier

38

U-02-400-41

Iulie 2002

ANALIZA ŞI COMPARAREA OFERTELOR LABORATOARELOR NEUTRE ALEGEREA LABORATORULUI NEUTRU PENTRU ÎNCERCAREA MODELELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

39

U-02-400-42

August 2002

COMPARAREA RANDAMENTELOR TURBINELOR EXISTENTE ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I, LUÂND CA REFERINŢĂ MĂSURĂTORILE EFECTUATE PE MODELE ÎN LABORATORUL NEUTRU ASTRO

S.H. Porţile de Fier

40

U-02-400-43

August 2002

PROBE INDEX EFECTUATE PE HIDROAGREGATUL NR. 6 DE LA CE PORŢILE DE FIER I ÎNAINTE SI DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

S.H. Porţile de Fier

41

U-02-400-44

Octombrie 2002

DETERMINAREA ŞI OPTIMIZAREA DEBITULUI TRANZITAT PRIN SISTEMUL DE RĂCIRE AL HIDROAGREGATELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER I ETAPA II: Determinarea domeniului de debite tranzitate prin separatoarele LAKOS, funcţie de numărul de separatoare, la temperatura apei la intrare de t = 21,3 °C şi căderea netă Hn = 24,15 m (măsurători efectuate în 20.08.2002)

S.H. Porţile de Fier

42

U-02-400-45

Octombrie 2002

STUDIUL PRIVIND COMPORTAREA HA CHE RUIENI LA ARUNCĂRI DE SARCINĂ

S.H. Caransebeş

43

U-02-400-46

Noiembrie 2002

TRASAREA  CURBELOR COMBINATORICE PENTRU ROTORUL EXISTENT AL TURBINELOR DE LA CHE PORTILE DE FIER I SI HE DJERDAP I

S.H. Porţile de Fier

44

U-03-400-47

Februarie 2003

PROBE INDEX REPETATE PE HIDROAGREGATUL NR. 6 DE LA CHE PORŢILE DE FIER I DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

S.H. Porţile de Fier

45

U-03-400-48

Februarie 2003

MODELE MATEMATICE TRIDIMENSIONALE PENTRU PALETA ROTORULUI TURBINEI BULB DE LA CHE PORŢILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

46

U-03-400-50

Aprilie 2003

DETERMINAREA CURBELOR EXTERIOARE DE CAVITAŢIE

S.H. Porţile de Fier

47

U-03-400-51

Mai 2003

CALCULUL PIERDERILOR MECANICE ŞI A RANDAMENTULUI MECANIC ALE TURBINELOR EXISTENTE ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

48

U-03-400-52

Mai 2003

ANALIZA AMENDAMENTULUI 1 LA TEST REPORT T241, ELABORAT DE LABORATORUL NEUTRU „ASTRÖ” DIN GRAZ AUSTRIA

S.H. Porţile de Fier

49

U-03-400-53

Mai 2003

CĂDEREA BRUTĂ ŞI FUNCŢIA SAD = f(a0) LA TURBINA BULB DE LA CHE PORŢILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

50

U-03-400-54

August 2003

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 DIN CHE GOVORA DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

51

U-03-400-55

Septembrie 2003

MĂSURĂTORI ŞI PROBE EFECTUATE PE POMPA NR. 1 DE LA STAŢIA DE POMPARE GÂLCEAG ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

S.H. Sebeş

52

U-03-400-56

Noiembrie 2003

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 DIN CHE RÂURENI ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

53

U-03-400-57

Decembrie 2003

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 DIN CHE ZĂVIDENI ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

54

U-03-400-58

Decembrie 2003

OPTIMIZAREA FUNCŢIONĂRII HIDROAGREGATELOR DE LA CHE RUIENI PRIN FOLOSIREA DATELOR ŞI A SISTEMULUI DE MONITORIZARE. DETERMINAREA ÎNCĂRCĂRILOR OPTIME P – Q PE BAZA RANADMENTELOR OPTIME ÎN DOMENIUL CĂDERILOR 300 – 330 m

S.H. Caransebeş

55

U-03-400-59

Decembrie 2003

STUDIU PRIVIND SOLUŢIA DE COMANDĂ
A ÎNCHIDERII AUTOMATE A VANEI PLANE PRIZA
BARAJ MĂRU  ÎN CAZ DE AVARIE
INCLUSIV SOLUŢIA DE MODERNIZARE A
INSTALAŢIEI DE ACŢIONARE A VANEI PENTRU
SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

S.H. Caransebeş

56

U-04-400-60

Martie 2004

PERFORMANTELE CAVITATIONALE ALE TURBINELOR RETEHNOLOGIZATE DE LA HIDROCENTRALA PORTILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

57

U-04-400-61

Mai 2004

DIAGRAMA DE EXPLOATARE A TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER II TRASATĂ PE BAZA MĂSURĂTORILOR PE MODEL EFECTUATE ÎN LABORATORUL

S.H. Porţile de Fier

58

U-04-400-62

Septembrie 2004

OPTIMIZAREA FUNCŢIONĂRII HIDROAGREGATELOR DE LA CHE RUIENI PRIN FOLOSIREA DATELOR ŞI A SISTEMULUI DE MONITORIZARE. DETERMINAREA ÎNCĂRCĂRILOR OPTIME P – Q PE BAZA RANDAMENTELOR MAXIME ÎN DOMENIUL CĂDERILOR 300 – 330 m

S.H. Caransebeş

59

U-04-400-63

Octombrie 2004

Caracteristicile de mers în gol şi diagramele de exploatare ale hidroagregaterlor de la CHE porţile de fier I şi porţile de fier II

S.H. Porţile de Fier

60

U-04-400-64

Octombrie 2004

SOFTWARE PENTRU PRELUCRAREA CARACTERISTICILOR MAŞINILOR HIDRAULICE

S.H. Porţile de Fier

61

U-04-400-65

Decembrie 2004

CERCETĂRI MICROSCOPICE ŞI METALOGRAFICE EFECTUATE PE NERVURILE ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR NR. 8 ŞI 11 APARŢINÂND HA5, SUPUSE LA EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ

S.H. Porţile de Fier

62

U-04-400-66

Decembrie 2004

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 DIN CHE VÂLCEA ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

63

U-04-400-67

Decembrie 2004

STUDIUL PRIVIND STABILIREA CAUZELOR CAVITAŢIEI LA TURBINELE HA-URILOR  CHE TILEAGD CU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR  ENERGETICE CAVITAŢIONALE REALE DE FUNCŢIONARE

S.H. Cluj

64

U-04-400-68

Decembrie 2004

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 2 DIN CHE BĂBENI ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

65

U-04-400-69

Decembrie 2004

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 DIN CHE TURNU ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

66

U-04-400-70

Decembrie 2004

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI NR. 2 DIN CHE TURNU DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

67

U-05-400-174

Februarie 2005

PROIECT DE EXECUŢIE PENTRU MODEL TURBINĂ FRANCIS 

RECONT S.A.

68

U-05-400-175

Aprilie 2005

ANALIZA NEDISTRUCTIVĂ A UNEI PROBE ERODATĂ CAVITAŢIONAL PROVENIND DIN NERVURA ANTICAVITAŢIONALĂ A PALETEI NR. 11, HA 5

S.H. Porţile de Fier

69

U-05-400-176

Martie 2005

RANDAMENTE MEDII PONDERATE LA TURBINA ŞI HIDROAGREGATUL DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

70

U-05-400-177

Aprilie 2005

LOWER OLT REFURBISHMENT OF BULB UNITS. SPECIFICATION ON MODEL ACCEPTANCE TEST IN INDEPENDENT LABORATORY

S.H. Slatina

71

U-05-400-178

Mai 2005

RANDAMENTELE TURBINEI – POMPE PROTOTIP PENTRU CHE OLT INFERIOR CALCULATE DE VOITH - SIEMENS

S.H. Slatina

72

U-05-400-179

Mai 2005

DETERMINAREA CURBELOR EXTERIOARE DE CAVITAŢIE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DIN SECTORUL SLATINA – DUNĂRE

S.H. Slatina

73

U-05-400-180

Mai 2006

ANALIZA DIFERENŢELOR ÎNTRE GRILELE DE RANDAMENT GENERATE DIN DATE PRIMARE ŞI CELE CALCULATE DE PROGRAMUL PRELDATE V2.0 PENTRU CHE PORŢILE DE FIER I ŞI CHE PORŢILE DE FIER II

S.H. Porţile de Fier

74

U-05-400-181

August 2005

STUDIU PRIVIND REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA FUNCŢIILOR DE EXPLOATARE OPTIMĂ A HIDROAGREGATELOR DIN CHE RUIENI

S.H. Caransebeş

75

U-05-400-182

August 2005

ANALIZA ÎNCERCĂRILOR EFECTUATE PE MODELUL TURBINELOR – POMPE BULB DE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DIN SECTORUL SLATINA - DUNĂRE

S.H. Slatina

76

U-05-400-183

Septembrie 2005

ANALIZA ÎNCERCĂRILOR  LA CAVITAŢIE EFECTUATE PE MODELUL TURBINELOR – POMPE BULB DE LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DIN SECTORUL SLATINA – DUNĂRE, UTILIZÂND FORMULA DE CALCUL A SARCINII DE ASPIRAŢIE DATĂ ÎN CONTRACT

S.H. Slatina

77

U-05-400-184

Octombrie 2005

INFLUENŢA JOCULUI DINTRE PALETELE ROTORULUI SI CAMERA ROTORULUI ASUPRA RANDAMENTULUI

S.H. Porţile de Fier

78

U-05-400-185

Decembrie 2005

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HA1 ZĂVIDENI, DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

79

U-05-400-186

Decembrie 2005

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HA1 RÂURENI, DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

80

U-05-400-187

Decembrie 2005

ELABORAREA STUDIULUI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM DE URMĂRIRE A POZIŢIEI VIR LUGAŞU ŞI TILEAGD FIABIL (FĂRĂ CABLU DE LEGĂTURĂ CU VANELE) CU APLICAŢIE PRACTICĂ LA VIR

S.H. Cluj

81

U-05-400-188

Decembrie 2005

STUDIU PRIVIND REALIZARE ŞI IMPLEMENTAREA FUNCŢIILOR DE EXPLOATARE OPTIMĂ A HIDROAGREGATELOR DIN CHE RUIENI

S.H. Caransebeş

82

U-05-400-189

Decembrie 2005

CERCETĂRI METALOGRAFICE EFECTUATE PE O PROBĂ PRELEVATĂ DIN CILINDRUL BUTUCULUI ROTORULUI TURBINEI NR. 1 DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

83

U-05-400-190

Decembrie 2005

CERCETĂRI METALOGRAFICE EFECTUATE ASUPRA TIJEI SERVOMOTORULUI CE ACŢIONEAZĂ VANA CU ÎNCHIDERE RAPIDĂ DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

84

U-05-400-191

Decembrie 2005

CALCULE DE REZISTENŢĂ ŞI DURATĂ DE VIAŢĂ PENTRU PALETELE ROTORULUI TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

85

U-06-400-193

Aprilie 2006

TECHNICAL SPECIFICATION OF MODEL TESTS OF THE EXISTING AND REFURBISHED TURBINES FROM LOTRU-CIUNGET HPP TO BE PERFORMED IN A NEUTRAL LABORATORY

S.H. Râmnicu-Vâlcea

86

U-06-400-194

Iulie 2006

CALCULE DE REZISTENŢĂ ŞI DURATĂ DE VIAŢĂ  PENTRU PALETELE ROTORULUI TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I Faza II

S.H. Porţile de Fier

87

U-06-400-195

Decembrie 2006

PROBE DE PERFORMANŢĂ ŞI SOLUŢII DE RETEHNOLOGIZARE LA CENTRALE HIDROELECTRICE DE MICĂ PUTERE DIN ZONA SUCEAVA

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti

88

U-06-400-211

Decembrie 2006

DETEMINAREA PRIN CALCUL ŞI VALIDAREA ÎN CHE RUIENI A DOMENIILOR DE EXPLOATARE FĂRĂ CAVITAŢIE A HA1, HA2 ECHIPATE CU TURBINE

S.H. Caransebeş

89

U-06-400-212

Decembrie 2006

CERCETĂRI METALOGRAFICE EFECTUATE PE NERVURA ANTICAVITATIONALĂ A PALETEI NR. 32 A ROTORULUI TURBINEI NR. 6 DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

90

U-06-400-213

Decembrie 2006

COMPARAŢIA PALETELOR ROTOARELOR EXISTENTE ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I ŞI HE DJERDAP I

S.H. Porţile de Fier

91

U-07-400-215

Ianurie 2007

STUDII ÎN VEDEREA REABILITĂRII MICROHIDROCENTRALELOR (MHC) OŢELUL ROŞU, GLIMBOCA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI SUPLIMENTAR

CH Oţelul Roşu şi Glimboca

92

U-07-400-216

Ianurie 2007

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA CENTRALELOR HIDROELECTRICE DE MICĂ PUTERE DIN CADRUL UZINEI HIDROELECTRICE RADAUTI

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti

93

U-07-400-217

Decembrie 2006

CALCULE DE REZISTENŢĂ PENTRU TIJA SERVOMOTORULUI VANEI CU ÎNCHIDERE RAPIDĂ DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

94

U-07-400-218

Martie 2007

CERCETĂRI METALOGRAFICE EFECTUATE PE NERVURA ANTICAVITAŢIONALĂ A PALETEI NR. 12 A ROTORULUI TURBINEI NR. 5 DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

95

U-07-400-219

Martie 2007

ANALIZA DIAGNOSTIC A HA 1 CHE DĂEŞTI ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

96

U-07-400-220

Martie 2007

SIMILITUDINEA GEOMETRICĂ ÎNTRE PALETELE ROTOARELOR MODEL ŞI PROTOTIP ALE TURBINEI POMPE BULB DE LA HA 1 DIN CHE IPOTEŞTI

S.H. Slatina

97

U-07-400-221

Martie 2007

ANALIZA SISTEMULUI DE ETANŞARE FOLOSIT LA MICROTURBINELE EOS 1100  – SOLUŢII CONSTRUCTIVE VECHI ŞI NOI

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti

98

U-07-400-222-223

Aprilie 2007

Software PreDEx pentru prelucrarea datelor experimentale obţinute pe modelele turbinelor de la Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

99

U-07-400-224

Iunie 2007

COMPORTAREA LA EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

100

U-07-400-225

Iulie 2007

STUDIU DE FEZABILITATE

 

101

U-07-400-226

Iulie 2007

SIMILITUDINEA GEOMETRICĂ ÎNTRE PALETELE ROTOARELOR MODEL ŞI PROTOTIP ALE TURBINEI POMPE BULB DE LA HA 2 DIN CHE DRĂGĂNEŞTI

S.H. Slatina

102

U-07-400-227

August 2007

CALCULE DE REZISTENŢĂ ŞI DURATĂ DE VIAŢĂ PENTRU PALETELE ROTORULUI TURBINEI DE LA CHE TURNU

S.H. Râmnicu-Vâlcea

103

U-07-400-228

Septembrie 2007

SIMILITUDINEA GEOMETRICĂ ÎNTRE PALETELE ROTOARELOR MODEL ŞI PROTOTIP ALE TURBINEI POMPE BULB DE LA HA 2 DIN CHE IPOTESTI

S.H. Slatina

104

U-07-400-229

Septembrie 2007

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HA1 – CHE IONEŞTI, ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

105

U-07-400-230

Octombrie 2007

CERCETĂRI METALOGRAFICE PE PROBE PRELEVATE DIN PALETELE FISURATE ALE ROTORULUI TURBINEI NR. 2 DE LA CHE TURNU

S.H. Râmnicu-Vâlcea

106

U-07-400-231

Decembrie 2007

MĂSURAREA PULSAŢIILOR DE PRESIUNE ÎN CONUL TUBULUI DE ASPIRAŢIE, ÎN REGIMURI DE FUNCŢIONARE STAŢIONARE ŞI NESTAŢIONARE ALE TURBINEI DE LA CHE MUNTENI

S.H. Cluj

107

U-07-400-232

Decembrie 2007

CALCULE DE REZISTENŢĂ CU METODE CLASICE ŞI MODERNE PENTRU PALETELE ROTORULUI TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

108

U-07-400-233

Noiembrie 2007

COMPARAREA PERFORMANŢELOR TURBINELOR VECHI ŞI RETEHNOLOGIZATE DE LA HIDROCENTRALA PORŢILE DE FIER I DETERMINATE DIN MĂSURĂTORILE PE MODELE EFECTUATE ÎN LABORATORUL ASTRÖ

I.S.P.H. Bucureşti

109

U-07-400-234

Decembrie 2007

MĂSURAREA PULSAŢIILOR DE PRESIUNE ÎN CONUL TUBULUI DE ASPIRAŢIE, ÎN REGIMURI DE FUNCŢIONARE STAŢIONARE ŞI NESTAŢIONARE ALE TURBINEI DE LA CHE RUIENI

S.H. Caransebeş

110

U-07-400-235

Decembrie 2007

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROEGREGATULUI HA2 – CHE CĂLIMĂNEŞTI, ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

111

U-07-400-236

Decembrie 2007

EXPERTIZAREA FUNCŢIONĂRII SISTEMELOR DE ETANŞARE ARBORI TURBINE DE LA CHE PORŢILE DE FIER

S.H. Porţile de Fier

112

U-07-400-237

Decembrie 2007

STUDIU PRIVIND DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE A HIDROAGREGATULUI NR. 1 CHE REMEŢI ŞI A STĂRII TEHNICE ÎNAINTE DE REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX
COD C.P.V. 74233500-6

S.H. Cluj

113

U-08-400-238

Ianuarie 2008

STUDIU DE REECHIPARE SI PUNERE IN FUNCTIE CHEMP FENES

S.C. Aqua Energie Srl.

114

U-08-400-239

Ianuarie 2008

STUDIU DE REECHIPARE SI PUNERE IN FUNCTIE CHEMP SUHA MARE, VĂLENI, POIANA MĂRULUI, MĂLINI

S.C. Aqua Energie Srl.

115

U-08-400-240

Martie 2008

Raport tehnic privind probele de recepţie pe regulatorul de turaţie a HA nr. 4 din CHE Porţile de Fier II

S.H. Porţile de Fier

116

U-08-400-241

Martie 2008

Probe Index efectuate pe HA4 din CHE Porţile de Fier II înainte şi după retehnologizare

S.H. Porţile de Fier

117

U-08-400-242

Ianuarie 2008

ELABORAREA ŞI VALIDAREA UNOR CRITERII DE OPTIMIZARE A FUNCŢIONĂRII HIDROAGREGATELOR DIN CHE RUIENI REZULTATE DIN DATELE FURNIZATE DE SISTEMUL DE OPTIMIZARE IMPLEMENTAT. CORELAREA ACESTORA CU PROGRAMUL DE OFERTARE A PRODUCŢIEI DE ENERGIE.

S.H. Caransebeş

118

U-08-400-243

Ianuarie 2008

ECHIPAMENT DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII OPTIME  A HA 1, HA2 DIN CHE RUIENI
MANUAL DE UTILIZARE

S.H. Caransebeş

119

U-08-400-244

Mai 2008

LUCRĂRI DE REABILITARE NOD HIDROTEHNIC, ADUCŢIUNE ŞI CONSTRUCŢII STAŢIE HIDROELECTRICĂ ORAŞ BOCŞA JUD. CARAŞ-SEVERIN

S.C. Aqua Energie Srl.

120

U-08-400-245

Iunie 2008

LUCRĂRI DE CONSULTANŢĂ, EXPERTIZĂ TEHNICĂ ŞI CERCETARE EFECTUATE PE HIDROAGREGATELE CU TURBINE POMPE DIN CENTRALELE HIDROELECTRICE DIN ZONA SLATINA – DUNĂRE
PERIOADA: 01.02 – 06.06.2008

S.H. Slatina

121

U-08-400-246

Iunie 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ PRIVIND
„TECHNICAL EXPERT REPORT FOR THE ICC ARBITRATION CAS NO 14703/FM”

S.H. Porţile de Fier

122

U-08-400-247

Iunie 2008

ANALISE OF  SWISS TECHNICAL EXPERT REPORT FOR THE ICC ARBITRATION CASE NO. 14703/FM

S.H. Porţile de Fier

123

U-08-400-248

August 2008

EVALUĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE TEHNICE ŞI RENTABILITATEA INVESTIŢIILOR LA MHC BOCSA
Completare la Raportul Tehnic nr. U-08-400-244
„LUCRĂRI DE REABILITARE NOD HIDROTEHNIC, ADUCŢIUNE ŞI CONSTRUCŢII STAŢIE HIDROELECTRICĂ ORAŞ BOCŞA JUD. CARAŞ-SEVERIN”

S.C. Aqua Energie Srl.

124

U-08-400-249

Septembrie 2008

METODOLOGIE PROBE INDEX PENTRU CHE IPOTESTI

S.H. Slatina

125

U-08-400-250

Noiembrie 2008

ANALIZA DIAGNOSTIC A HA 1 CHE DĂIEŞTI DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ

S.H. Râmnicu-Vâlcea

126

U-08-400-251

Septembrie 2008

DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATOARELOR VERTICALE ÎN VEDEREA UNEI CENTRĂRI CORECTE, LA LUCRĂRILE DE MENTENANŢĂ COD CPV 74310000-5 FAZA 1

S.H. Haţeg

127

U-08-400-252

Octombrie 2008

DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATOARELOR VERTICALE ÎN VEDEREA UNEI CENTRĂRI CORECTE, LA LUCRĂRILE DE MENTENANŢĂ COD CPV 74310000-5 FAZA 2

S.H. Haţeg

128

U-08-400-253

Noiembrie 2008

ANALIZA PROBELOR PE MODEL EFECTUATE ÎN LABORATORUL VA TECH HYDRO DIN VEVEY – ELVEŢIA PE MODELUL TURBINEI DE LA CHE LOTRU - CIUNGET

I.S.P.H. Bucureşti

129

U-08-400-254

Noiembrie 2008

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI HA2 - CHE RM. VÂLCEA ÎNAINTE DE LUCRĂRILE DE REPARAŢIE CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX
COD CSPV 71314300-5

S.H. Râmnicu-Vâlcea

130

U-08-400-255

Noiembrie 2008

STUDIU PRIVIND COMPORTAREA HIDROAGREGATELOR DIN CHE RÂUL ALB LA ARUNCĂRI DE SARCINĂ

S.H. Caransebeş

131

U-08-400-256

Decembrie 2008

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CREŞTEREA PERFORMANŢELOR TURBINELOR FRANCIS FVM DE 57,5 – 128,5 DE LA CHE BRĂDIŞOR

S.H. Râmnicu-Vâlcea

132

U-08-400-257

Noiembrie 2008

STUDIU DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR TEHNICE ALE GRUPULUI 1 DE LA CHE IPOTEŞTI DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

ANALIZA PROBELOR INDEX
EFECTUATE PE HA1 DIN CHE IPOTEŞTI - Etapa I.

S.H. Slatina

133

U-08-400-258

Decembrie 2008

PRELUCRARE CARACTERISTICI DE EXPLOATARE
A HIDROAGREGATELOR DE LA SISTEMUL
PFI

S.H. Porţile de Fier

134

U-08-400-260

Noiembrie 2008

DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATOARELOR VERTICALE ÎN VEDEREA UNEI CENTRĂRI CORECTE, LA LUCRĂRILE DE MENTENANŢĂ
COD CPV 74310000-5
FAZA 3

S.H. Haţeg

135

U-08-400-261

Decembrie 2008

COMPORTAREA LA CAVITAŢIE A TURBINELOR RETEHNOLOGIZATE DE LA PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE PÂNĂ ÎN PREZENT

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

136

U-08-400-262

Decembrie 2008

CALCULUL SOLICITĂRILOR MECANICE COMPUSE CARE APAR PE MANIVELA ROTORULUI TURBINEI DE LA CHE PORŢILE DE FIER I. ANALIZĂ STATICĂ LINIARĂ

S.H. Porţile de Fier

137

U-09-400-263

Ianuarie 2009

ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE REPARARE A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DIN CHE PORŢILE DE FIER I
METODE ŞI MATERIALE UTILIZATE, PÂNĂ ÎN PREZENT, LA REPARAREA ZONELOR ERODATE CAVITAŢIONAL DE LA PALETELE ROTOARELOR

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

138

U-09-400-264

Martie 2009

Analiza soluţiei prezentate în RAPORTUL TEHNIC ANDRITZ HYDRO Z/08-152 REV 2
„SOLUŢII TEHNICE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ ŞI FISURI ÎN NERVURA ANTICAVITAŢIONALĂ A PALETELOR ROTORICE ALE TURBINEI DE LA CHE PdF I”

S.H. Porţile de Fier

139

U-09-400-265

Februarie 2009

ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE REPARARE A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DIN CHE PORŢILE DE FIER I
Faza III
CORELAŢIA ÎNTRE REGIMUL DE EXPLOATARE AL TURBINEI ŞI INTENSITATEA EROZIUNII CAVITAŢIONALE

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

140

U-09-400-267

Martie 2009

FAZA a IV - a
ANALIZA NUMERICĂ A CURGERII ÎN INTERSTIŢIUL PALETĂ – CAMERA ROTORULUI, CU ŞI FĂRĂ NERVURI ANTICAVITAŢIONALE, CU ŞI FĂRĂ APARAT DIRECTOR MODIFICAT

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

141

U-09-400-268

Martie 2009

DETERMINAREA PARAMETRILOR REALI DE FUNCŢIONARE ŞI LA PROBELE DE ARUNCĂRI DE SARCINĂ A HIDROAGREGATELOR HA1 ŞI HA2 DIN CHE RÂUL ALB
FAZA 1 – PROBE ŞI MĂSURATORI ÎN REGIM TRANZITORIU ELECTROMAGNETIC ŞI ELECTROMECANIC PENTRU HA2

S.H. Caransebeş

142

U-09-400-269

Martie 2009

DETERMINAREA PARAMETRILOR REALI DE FUNCŢIONARE ŞI LA PROBELE DE ARUNCĂRI DE SARCINĂ A HIDROAGREGATELOR HA1 ŞI HA2 DIN CHE RÂUL ALB – COD CPV 71334000-8
FAZA IV – PROBE DE ARUNCĂRI DE SARCINĂ CU AMBELE HIDROAGREGATE

S.H. Caransebeş

143

U-09-400-270

Martie 2009

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HA1 – CHE IONEŞTI, DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

144

U-09-400-271

Aprilie 2009

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.1 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ ORLEA, 

S.H. Haţeg

145

U-09-400-272

Aprilie 2009

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.1 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ CLOPOTIVA, APARŢINÂND SH HAŢEG

S.H. Haţeg

146

U-09-400-273

Aprilie 2009

CONSULTANŢĂ, ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI EXPERTIZĂ LA PROBELE DE RANDAMENT EFECTUATE PE TURBINA PELTON DE LA CHE LOTRU-CIUNGET ÎNAINTE DE RETEHNOLOGIZARE

S.H. Râmnicu-Vâlcea

147

U-09-400-274

Aprilie 2009

STUDIU DE FEZABILITATE  CHEMP BUCOVA

CCHAPT

148

U-09-400-275

Aprilie 2009

STUDIU DE FEZABILITATE CHEMP EFTIMIE MURGU

CCHAPT

149

U-09-400-276

Aprilie 2009

STUDIU DE FEZABILITATE CHEMP RUSCA

CCHAPT 

150

U-09-400-277

Mai 2009

ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE REPARARE A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DIN
CHE PORŢILE DE FIER I

Faza V
ÎMBUNĂTĂŢIREA REZISTENŢEI LA CAVITAŢIE A STRATULUI DE PROTECŢIE UTP 730 APLICAT PRIN SUDURĂ. PROBE CU STRAT UPT 730 DE GROSIME MICĂ (CIRCA 5 MM), DE GROSIME MEDIE (CIRCA 8-10 MM), DE GROSIME MARE (CIRCA 15 MM)
-CERCETARE EXPERIMENTALĂ-

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

151

U-09-400-279

Iunie 2009

PUNCT DE VEDERE REFERITOR LA
Propunerea de modificare a manivelei rotorului turbinei   nr. 5 de la CHE Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

152

U-09-400-280

Aprilie 2009

„STUDIUL PRIVIND COMPORTAREA MOTOARELOR SINCRONE DE 5MW DE LA STAŢIA DE POMPE SACUIEU PE PERIOADA PAUZEI DE LA R.A.R. MONOFAZAT ÎN REŢEAUA DE ALIMENTARE DE 110KV PENTRU REALIZAREA R.A.R.-ULUI MNOFAZAT DE LEA 110KV-SACUIEU-HUEDIN” - cod C.P.V. 74233500-6

S.H. Oradea

153

U-09-400-281

August 2009

SIMULAREA NUMERICĂ A CURGERII PE NERVURA ANTICAVITAŢIONALĂ CU ORIFICII DE DESCĂRCARE A PRESIUNII

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

154

U-09-400-282

August 2009

EXECUTARE ŞI INTERPRETARE PROBE DE EVALUAREA PERFORMANŢELOR TEHNICE A GRUPULUI 2 DE LA CHE DRĂGĂNEŞTI DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

I.S.P.H. Bucureşti

155

U-09-400-283

August 2009

CERCETĂRI METALOGRAFICE PE PROBE PRELEVATE DIN PALETA NR. 13 RUPTĂ DIN ROTORUL TURBINEI  FRANCIS DE LA CHE BRĂDIŞOR

S.H. Râmnicu-Vâlcea

156

U-09-400-284

Septembrie 2009

FAZA a VII – a
SIMULAREA NUMERICĂ A CURGERII CU CAVITAŢIE PE NERVURĂ

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

157

U-09-400-285

Octombrie 2009

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.2 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ TURNU RUIENI, APARŢINÂND UHE CARANSEBEŞ

S.H. Caransebeş

158

U-09-400-286

Octombrie 2009

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.1 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ PĂCLIŞA,

S.H. Haţeg

159

U-09-400-287

Octombrie 2009

ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE REPARARE A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DIN
CHE PORŢILE DE FIER I
Faza VIII
CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PE PROBE CARE SIMULEAZĂ REPARAREA PIESELOR DE INSERŢIE DUPĂ MONTARE

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

160

U-09-400-288

Octombrie 2009


ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE REPARARE A NERVURILOR ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR TURBINELOR DIN
CHE PORŢILE DE FIER I
Faza IX
PREZENTAREA RAPORTULUI TEHNIC CORESPUNZĂTOR CERCETĂRII REALIZATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI. PREZENTAREA PROPUNERII DE PROCEDURĂ DE REPARARE LA NERVURILE ANTICAVITAŢIONALE ALE PALETELOR ROTOARELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

161

U-09-400-289

Noiembrie 2009

CALCULE DE DURATĂ DE VIAŢĂ PENTRU MANIVELA PALETEI ROTORULUI TURBINEI DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

162

U-09-400-290

Decembrie 2009

CORELAŢIA DINTRE REGIMURILE DE FUNCŢIONARE ŞI UZURILE MĂSURATE ÎN BUCŞELE MECANISMULUI DE REGLARE AL PALETELOR ROTORULUI TURBINEI NR. 6 DE LA CHE PORŢILE FIER I

S.H. Porţile de Fier

163

U-10-400-291

Decembrie 2009

PROBE EFECTUATE PE HA6 FUNCŢIONÂND ÎN REGLAJ SECUNDAR ŞI TESTE DE CAPACITATE

S.H. Porţile de Fier

164

U-10-400-292

Martie 2010

PROBE INDEX ETAPA A II-A PENTRU TRASAREA DIAGRAMEI REALE DE EXPLOATARE A HIDROAGREGATULUI
PROBE INDEX LA CĂDEREA H = 228,04 M

S.H. Caransebeş

165

U-10-400-293

Martie 2010

CALCULUL SOLICITĂRILOR MECANICE COMPUSE CARE APAR PE MANIVELA ROTORULUI TURBINEI EXISTENTE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

166

U-10-400-294

Martie 2010

Încercări experimentale pentru determinarea axei magnetice a hidrogeneratorului nr.2 din Centrala Hidroelectrică OSTROVUL MIC, aparţinând Hidroelectrica SA, Sucursala Hidrocentrale Haţeg

Hidroserv Haţeg

167

U-10-300-295

Martie 2010

Desen de executie tevi de legatura suprapresiune
Desen de executie instalatie contorizare debit. Metoda Winter-Kennedy
Desen de executie suport
Desen de executie sistem complex cu traductor de presiune Var. 1
Desen de executie schema instalatie de masura

S.H. Caransebeş

168

U-10-400-296

Mai 2010

Executare şi interpretare probe de evaluarea performanţelor tehnice a grupului 1 de la CHE Ipoteşti după retehnologizare

I.S.P.H. Bucureşti

169

U-10-400-297

Mai 2010

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROEGREGATULUI HA2 – CHE CĂLIMĂNEŞTI, DUPĂ REPARAŢIA CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

170

U-10-400-298

Iunie 2010

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCţIONARE şI A STăRII TEHNICE A hidroegregatului HA2 – che Râmnicu vâlcea, După REPARAţIA CAPITALă, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

171

U-10-400-299

Aprilie 2010

CALCULE DE REZISTENŢĂ
CAMERA SPIRALA
KILAVUZLU 4 X 15.9 MVA

Hydro Engineering S.A.

172

U-10-400-300

Aprilie 2010

CALCULE DE REZISTENŢĂ SI OPTIMIZAREA  STRUCTURII CAMEREI SPIRALE RASTOLITA

Hydro Engineering S.A.

173

U-10-400-301

Aprilie 2010

CALCULE DE REZISTENŢĂ PENTRU INELUL DE REGLARE AL APARATULUI DIRECTOR

Hydro Engineering S.A.

174

U-10-400-302

Iulie 2010

calcule de rEzistenţă şi oboseală pentru manivela şi bucşele mecanismului de reglare a paletelor rotorice  ale turbinelor de la che porţile de fier I efectuate cu programele solid works motion şi solid works simulation

S.H. Porţile de Fier

175

U-10-400-304

Iulie 2010

DETERMINAREA FORŢELOR ELECTROMAGNETICE DIN ANSAMBLUL STATOR - ROTOR ŞI EXECUŢIA CENTRAJULUI ROTORULUI ÎN CÂMPUL ELECTROMAGNETIC AL STATORULUI LA AGREGATELE DE LA  CHE PLOPI,
APARŢINÂND HIDROELECTRICA SA,
SUCURSALA HIDROCENTRALE HAŢEG

S.H. Haţeg

176

U-10-400-306

Iulie 2010

calcule de rEzistenţă şi oboseală pentru manivela mecanismului de reglare a paletelor rotorului turbinelor de la CHE Porţile de fier i efectuate cu programul ansys

S.H. Porţile de Fier

177

U-10-400-307

Iulie 2010

probe index efectuate pe ha3 din che Frunzaru după retehnologizare

S.H. Slatina

178

U-10-400-308

Septembrie 2010

PROBE PRIVIND EXPERTIZAREA TEHNICĂ A HA1 DIN CHE TURNU RUIENI ÎN VEDEREA RIDICĂRII PUTERII LA VALOAREA NOMINALĂ PREVĂZUTĂ ÎN PROIECT ŞI A FOLOSIRII ACESTUIA LA SERVICII DE SISTEM.

S.H. Caransebeş

179

U-10-400-309

Iulie 2010

ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA AXEI MAGNETICE A HIDROGENERATORULUI NR.1 DIN CENTRALA HIDROELECTRICĂ CĂRNEŞTI 1, APARŢINÂND SH HAŢEG

S.H. Haţeg

180

U-10-400-310

Septembrie 2010

ANALIZA COMPLEXĂ EPRUVETE PALE ROTOR OLT INFERIOR

S.H. Slatina

181

U-10-400-311

Septembrie 2010

Probe index efectuate pe ha2 din CHE Ruieni înainte de lucrările de reparaţie tip LN4

S.H. Caransebeş

182

U-10-400-312

Septembrie 2010

Pulsaţii de presiune şi vibraţii în conul tubului de aspiraţie al turbinei nr.1 din CHE Ruieni

S.H. Caransebeş

183

U-10-400-313

Noiembrie 2010

Încercări experimentale pentru determinarea axei magnetice a hidrogeneratorului nr.2 din Centrala hidroelectrică TOTeşti 1, aparţinând sh Haţeg

S.H. Haţeg

184

U-10-400-314

Noiembrie 2010

MĂSURAREA RANDAMENTULUI GENERATORULUI HA2 DIN CHE RUIENI PRIN METODA CALORIMETRICĂ

Hydro Engineering S.A.

185

U-10-400-315

Noiembrie 2010

CONSULTANŢĂ, ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI EXPERTIZĂ LA PROBELE DE RANDAMENT EFECTUATE PE TURBINA PELTON DE LA CHE LOTRU-CIUNGET DUPĂ RETEHNOLOGIZARE

I.S.P.H. Bucureşti

186

U-10-400-316

Decembrie 2010

CALCULE DE REZISTENŢĂ PENTRU
TURBINA BANKI 1.2 MW

Hydro Engineering S.A.

187

U-10-400-317

Decembrie 2010

REALIZAREA MODELULUI 3D PENTRU BUTUC ŞI MECANISMUL DE REGLARE AL PALETELOR ROTORULUI TURBINELOR  KAPLAN DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

188

U-11-400-318

Februarie 2011

Încercări experimentale pentru determinarea axei magnetice a hidrogeneratorului nr.1 din Centrala hidroelectrică OSTROVUL MARE, aparţinând sh Haţeg

S.H. Haţeg

189

U-11-400-319

 Februarie 2011

STUDIUL INFLUENȚELOR NEUNIFORMITĂŢILOR
ROTOR-STATOR ASUPRA CONDIȚIILOR DE FUNCŢIONARE A HIDROAGREGATELOR
FAZA 2: ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE ÎN CHE OSTROVUL MARE - H.G. NR.1 DIN CADRUL S.H. HAȚEG

S.H. Haţeg

190

U-11-400-320

Aprilie 2011

PROBE PRIVIND EXPERTIZAREA TEHNICĂ A HA1 ŞI HA2 DIN CHE REMEŢI ÎN VEDEREA RIDICĂRII PUTERII LA VALOAREA NOMINALĂ PREVĂZUTĂ ÎN PROIECT ŞI A FOLOSIRII ACESTORA LA SERVICII DE SISTEM

S.H. Oradea

191

U-11-400-321

Mai 2011

PROBE PRIVIND EXPERTIZAREA TEHNICĂ A HA1 ŞI HA2 DIN CHE MUNTENI ÎN VEDEREA RIDICĂRII PUTERII LA VALOAREA NOMINALĂ PREVĂZUTĂ ÎN PROIECT ŞI A FOLOSIRII ACESTUIA LA SERVICII DE SISTEM

S.H. Oradea

192

U-11-400-322

Mai 2011

determinarea performanţelor reale de funcţionare în sarcină a hidroagregatelor echipate cu turbine francis din CHE LEşu în evederea oprimizării utilizării lor pentru producerea de energie şi servicii de sistem – cod cpv 71335000-5

S.H. Oradea

193

U-11-400-323

Mai 2011

CALCULUL LA OBOSEALĂ AL BUTONULUI  MANIVELEI  PENTRU SOLICITARE CU AMPLITUDINE VARIABILĂ REZULTATĂ DIN ANALIZA RAINFLOW

S.H. Porţile de Fier

194

U-11-400-324

 Aprilie 2011

CENTRAREA MAGNETICĂ ROTOR GENERATOR HG2 CHE CÂRNEŞTI 1

S.H. Haţeg

195

U-11-400-325

August 2011

Forţele ce apar pe bucşele mecanismului de reglare al paletelor rotorului turbinei de la CHE Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

196

U-11-400-326

Iulie 2011

PROBE PRIVIND DETERMINAREA PERFORMANŢELOR REALE DE FUNCŢIONARE A HA1 ŞI HA2 DIN CHE RÂUL-ALB LA NIVEL MINIM DE EXPLOATARE ÎN LACUL POIANA RUSCĂ; TRASAREA DIAGRAMEI REALE DE EXPLOATARE A HA

S.H. Caransebeş

197

U-11-400-326-1

August 2011

DETERMINARE RANDAMENT HA1 CHE SĂSCIORI

S.H. Sebeş

198

U-11-400-327

Septembrie 2011

Observatii la raportul Andritz Nr. HSZ/2011-0227 privind solicitarile in lagarele mecenismului de reglare a paletelor rotorului

S.H. Porţile de Fier

199

U-11-400-329

Octombrie 2011

STUDIU PRIVIND RIDICAREA INDISPONIBILITĂŢII DE PUTERE LA HA1 ŞI HA2 DIN CHE RETEZAT SH HAŢEG

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

200

U-11-400-330

Octombrie 2011

ANALIZA COMPORTĂRII HIDROAGREGATELOR DIN CHE RETEZAT – SH HAŢEG ÎN REGIMRUI TRANZITORII ŞI ÎNCĂRCĂRI PARŢIALE

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

201

U-11-400-331

Octombrie 2011

STUDIUL PROPAGĂRII FISURILOR ÎN BUTON

S.H. Porţile de Fier

202

U-11-400-332

Octombrie 2011

ANALIZA RAPORTULUI FINAL AL LABORATORULUI
NEUTRU LMH-EPFL DIN OCTOMBRIE 2010 / APRILIE
2011, PRELUCRARE CARACTERISTICI DE
EXPLOATARE SI GENERARE GRILE P-Q-ETA
PENTRU HIDROAGREGATELE DE LA SISTEMUL PDF I

S.H. Porţile de Fier

203

U-11-400-333

Decembrie 2011

PROBE DE GARANŢIE LA HIDROAGREGATELE DE LA CHE PLOPI

S.C. UCM Resita S.A.

204

U-11-400-334

Noiembrie 2011

PROPUNERE DE REALIZARE DE CĂTRE MPA STUTTGART A CALCULELOR DE REZISTENŢĂ ŞI OBOSEALĂ PENTRU MANIVELA TURBINELOR DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

205

U-11-400-335

 Noiembrie 2011

CENTRAREA MAGNETICĂ ROTOR GENERATOR HG1 DIN CHE HAŢEG

S.H. Haţeg

206

U-11-400-336

Noiembrie 2011

MĂSURAREA DEBITULUI TURBINAT
LA CHE PLOPI

S.H. Haţeg

207

U-11-400-337

Noiembrie 2011

MĂSURAREA DEBITULUI TURBINAT LA CHE SUBCETATE

S.H. Haţeg

208

U-11-400-338

Decembrie 2011

DETERMINAREA PARAMETRILOR DE FUNCŢIONARE ŞI A STĂRII TEHNICE A HIDROAGREGATULUI HA2 – CHE ZAVIDENI, ÎNAINTE ŞI DUPĂ LUCRĂRILE DE REPARAŢIE CAPITALĂ, PRIN PROBE INDEX

S.H. Râmnicu-Vâlcea

209

U-11-400-339

Decembrie 2011

CENTRARE ÎN CÂMP MAGNETIC ROTOR LA MOTOR SINCRON NR. 2 STAŢIA POMPE SECUIEU

S.H. Cluj

210

U-11-400-340

Decembrie 2011

CALCULUL LA OBOSEALĂ AL BUTONULUI  MANIVELEI  PENTRU UN COEFICIENT DE ASIMETRIE R=-0.132 – SOLUŢIA NOUĂ RACORDARE, SOLUŢIA INIŢIALĂ ŞI

S.H. Porţile de Fier

211

U-11-400-341

Decembrie 2011

SINTEZĂ PRIVIND CALCULELE DE REZISTENŢĂ ŞI OBOSEALĂ EFECTUATE ASUPRA MANIVELEI ŞI BUCŞELOR MECANISMULUI DE REGLARE A PALETEI ROTORULUI TURBINE DE LA CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

212

U-11-400-342

Decembrie 2011

CENTRARE HA2 OSTROVUL MARE ÎN CÂMP MAGNETIC

S.H. Haţeg

213

U-12-400-343

Ianuarie 2012

STUDIU PRIVIND RIDICAREA INDISPONIBILITĂŢII DE PUTERE LA HA1 ŞI HA2 DIN CHE RETEZAT SH HAŢEG
FAZA II (HA NR. 2 DIN CHE RETEZAT) – LOTUL I

S.H. Haţeg

214

U-12-400-344

Februarie 2012

ANALIZA COMPORTĂRII HIDROAGREGATELOR DIN CHE RETEZAT – SH HAŢEG ÎN REGIMRUI TRANZITORII ŞI ÎNCĂRCĂRI PARŢIALE
FAZA II (HA NR. 2 DIN CHE RETEZAT) – LOTUL II

S.H. Haţeg

215

U-12-400-345

Ianuarie 2012

DETERMINAREA NIVELULUI DE DESCĂRCĂRI PARŢIALE LA HIDROAGREGATELE HA1, HA2 DIN CHE RETEZAT

S.H. Haţeg

216

U-12-400-346

Martie 2012

STUDIUL CURGERII PRIN TURBINELE RETEHNOLOGIZATE ŞI NERETEHNOLOGIZATE DIN CHE PORŢILE DE FIER I PRIN SUMULĂRI NUMERICE PENTRU DETERMINAREA FORŢELOR HIDRAULICE ŞI A PUNCTELOR LOR DE APLICAŢIE PENTRU DIVERSE REGIMURI DE EXPLOATARE
Varianta transmisă la M.P.A. STUTTGART
NUMERICAL ANALYSIS OF THE FLOWS
IN THE HYDRAULIC TURBINES OF
IRON GATES I POWER PLANT

S.H. Porţile de Fier

217

U-12-400-347

Martie 2012

ANALIZA DATELOR REZULTATE DIN ÎNCERCĂRILE PE MODELUL TURBINELOR EXISTENTE, RETEHNOLOGIZATE ROMÂNE ŞI SÂRBE DIN CENTRALELE SISTEMULUI PORŢILE DE FIER I ÎN VEDEREA GENERĂRII CARACTERISTICILOR DE EXPLOATARE ŞI A GRILELOR NECESARE ÎN EXPLOATAREA CURENTĂ
FAZA: CALCULUL DIFERENŢELOR DINTRE VALORILE CALCULATE DE CĂTRE CCHAPT (RAPORT NR. U-11-400-332) ŞI CELE DATE  DE PARTENERUL SÂRB. COMPARAREA CURBELOR DE MERS ÎN GOL

S.H. Porţile de Fier

218

U-12-400-348

Aprilie 2012

STUDIUL CURGERII PRIN TURBINELE RETEHNOLOGIZATE ŞI NERETEHNOLOGIZATE DIN CHE PORŢILE DE FIER I PRIN SIMULĂRI NUMERICE PENTRU DETERMINAREA FORŢELOR HIDRAULICE ŞI A PUNCTELOR DE APLICAŢIE PETNRU DIVERSE REGIMURI DE EXPLOATARE

S.H. Porţile de Fier

219

U-12-400-349

Aprilie 2012

STUDIUL PRIN CALCULE CU ELEMENT FINIT AL SOLICITĂRILOR CARE APAR ÎN MECANISMUL DE REGLARE A PALETELOR TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DIN CHE PORŢILE DE FIER I

S.H. Porţile de Fier

220

U-12-400-350

Iulie 2012

PROIECTAREA DE PĂRŢI PROFILATE ŞI EVALUĂRI DE RANDAMENT LA CENTRALELE HIDROELECTRICE DE MICĂ PUTERE BILCA 1, BILCA 2, BILCA 3 ŞI ŢIBENI

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti

221

U-12-400-351

Iulie 2012

PROBE PERFORMANŢĂ CHE TURNU RUIENI HA2

S.C. U.C.M. Reşiţa S.A.

222

U-12-400-352

Septembrie 2012

STUDIU DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR TEHNICE A GRUPULUI 1 DE LA CHE IZBICENI

I.S.P.H. Bucureşti

223

U-12-400-353

Septembrie 2012

STUDIU DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR TEHNICE A GRUPULUI 1 DE LA CHE RUSANESTI

I.S.P.H. Bucureşti

224

U-12-400-354

Februarie 2013

ANALIZA RAPORTULUI MPA DIN 03.12.2012

S.H. Porţile de Fier

225

U-13-400-355

Iunie 2013

CERCETĂRI DE EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ PE MATERIALE CU REZISTENŢĂ RIDICATĂ LA ATACUL CAVITAŢIONAL

CHE Porţile de Fier I

226

U-13-400-356

Septembrie 2013

ANALIZĂ METALOGRAFICĂ ŞI ÎNCERCĂRI MECANICE LA TIJA FILETATĂ A COLIERULUI CANATULUI STÂNGA DE LA POARTA BUSCATĂ DE SERVICIU AVAL A SHEN PORŢILE DE FIER I

ROMENERGO

227

U-13-400-357

Noiembrie 2013

PROBE DE PERFORMANŢĂ  LA CHE REMEŢI HA1

SH Oradea

228

   

Consultanţă tehnică în domeniul elaborării documentaţiei grafice specifice ingineriei mecanice

S.C. TMD Friction S.R.L.

229

   

Consultanţă tehnică în aplicaţii de proiectare asistată de calculator

Windkraft Simonsfeld RO S.R.L.

230

U-14-400-365

Noiembrie 2014

Probe şi verificări de performanţă
HG1 din CHE Toteşti II

Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

231

U-14-400-368

Noiembrie 2014

Încercări complexe cu înregistrarea regimurilor tranzitorii la pornirea şi oprirea HA1 din CHE Cârneşti 1

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

232

U-14-400-370

Noiembrie 2014

Încercări complexe cu înregistrarea regimurilor tranzitorii la pornirea şi oprirea HG1 din CHE Ostrovul Mare

Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

233

U-14-400-367

Noiembrie 2014

Încercări complexe cu înregistrarea regimurilor tranzitorii la pornirea şi oprirea HA1 din CHE Cârneşti II

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

234

U-14-400-369

Noiembrie 2014

Probe şi verificări hidroagregat
HG2 din CHE Carnesti I

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

235

U-14-400-376

Decembrie 2014

Centrarea magnetică rotor hidrogenerator HG1 din CHE Subcetate

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

236

U-14-400-373

Ianuarie 2014

Expertizare stare tehnică stator-rotor HG1 din CHE Ostrovul Mic

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

237

U-14-400-374

Noiembrie 2014

Grandfors HPEE Refurbishment Unit 2. Technical Offer Hydraulic Turbine. Energetic and Cavitations' Characteristics.

S.C. Romelectro S.A.

238

U-14-400-358

Februarie 2014

CERCETĂRI DE EROZIUNE CAVITAŢIONALĂ
PE EPRUVETE ACOPERITE CU
ELASTOMER BELZONA 2141

S.C. Hidroelectrica S.A.
S.H. Porţile de Fier

239

U-14-400-359

Martie 2014

PROIECTARE REDUCTOARE
KAV 36 (i= 6,5 şi i= 8,66)
de acţionare a separatoarelor dinamice de ciment

S.C. NEPTUN S.A. Câmpina

240

U-14-400-360

Octombrie 2014

Incarcare sudura cu electrod E7018 pe material de baza GS20Mn5

S.C. Triton Industry S.R.L.

241

U-14-400-361

Octombrie 2014

Analize de laborator privind starea structurii metalice de sustinere a apeductului de la Secu

S.C. Delta Structure S.R.L.

242

U-14-400-362

Februarie 2015

PROBE EFECTUATE PE HA1 DIN CHE RETEZAT PENTRU CREŞTEREA PUTERII DE FUNCŢIONARE

Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

243

U-14-400-363

Iunie 2014

Verificarea motoarelor electrice 5100kW/6kV şi
4650kW/6kV Butimanu

SNGN Romgaz SA
Sucursala Ploiesti

244

U-14-400-365

Noiembrie 2014

Probe şi verificări de performanţă
HG1 din CHE Toteşti II

Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

245

U-14-400-367

Noiembrie 2014

ÎNCERCĂRI COMPLEXE PRIVIND DETERMINAREA PERFOMANȚELOR DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE ȘI DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE DE TIP LN3 LA HA1 DIN CHE CÂRNEȘTI II

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

246

U-14-400-368

Noiembrie 2014

ÎNCERCĂRI COMPLEXE PRIVIND DETERMINAREA PERFOMANȚELOR DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE ȘI DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE DE TIP LN3 LA HA1 DIN CHE CÂRNEȘTI I

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

247

U-14-400-369

Noiembrie 2014

 Probe şi verificări hidroagregatUL HG2 din CHE Carnesti I

 S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

248

U-14-400-370

Noiembrie 2014

Un set de incercari complexe si inregistrarile regimurilor tranzitorii care apar la pornirea si oprirea hidroagregatului HA1 din CHE Ostrovul Mare

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

249

U-14-400-371

Noiembrie 2014

ÎNCERCĂRI COMPLEXE ŞI ÎNREGISTRĂRILE REGIMURILOR TRANZITORII CARE APAR LA PORNIREA ŞI OPRIREA HIDROAGREGATULUI HA2 DIN CHE OSTROVUL MARE

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

250

U-14-400-372

Noiembrie 2015

Expertizare stare tehnica HA2 CHE Ostrovul Mic

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

251

U-14-400-377

Ianuarie 2015

Expertizare stare tehnică stator-rotor HG1 din CHE Ostrovul Mic

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

252

U-14-400-378

Februarie 2015

Expertizare stare tehnică stator-rotor HG2 din CHE Plopi

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

253

U-14-400-379

Februarie 2015

Probe si verificari HG2 CHE Clopotiva

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

254

U-14-400-380

Aprilie 2015

RAPORT TEHNIC PRIVIND
REZULTATELE VERIFICĂRILOR MOTOARELOR ELECTRICE DE
5100KW/6KV ŞI 4650KW/6KV ETAPA I

SNGN ROMGAZ SA Medias Sucursala Ploiesti

255

U-14-400-381

Mai 2015

RaPORT TEHNIC PRIVIND
Probele functionale si probe de calificare la HA1 din CHE Raul Mare Retezat

S.C. Hidroelectrica Serv
 SA Sucursala Hateg

256

U-15-400-382

Iunie 2015

Reconstituire geometrie rotor Francis şi desen de execuţie pentru HA CHE Cumpâna - Curtea de Argeş  5 MW

S.A. UCM Reşiţa S.A.

257

U-15-400-383

August 2015

Memoriu Tehnic: Elaborarea Conceptului privind echiparea butucului rotorului turbinei rezultat in urma retehnologizarii HA1 din CHE / Portile de Fier I

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

258

U-15-400-383-a

Iulie 2015

Reconstituirea geometriei paletei rotorului turbinei retehnologizate de la CHE Portile de Fier I

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

259

U-15-400-384

Iunie 2015

Part List - Rotor Turbina - D1 9500 CHE PdF I - VARIANTA 2

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

260

U-15-400-384-a

Iulie 2015

VERIFICAREA MOTOARELOR ELECTRICE
 5100 KW/6KV ŞI 4650KW/6KV BUTIMANU
Etapa II

SNGN ROMGAZ SA Medias Sucursala Ploiesti

261

U-15-400-451

Iunie 2015

Part List - Rotor Turbina - D1 9500 CHE PdF I - VARIANTA 1

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

262

U-15-400-454

Septembrie 2015

CALCULUL DE REZISTENŢĂ PENTRU BUTUCUL ROTORULUI TURBINEI DE LA CHE PORŢILE DE FIER I ÎN CONDIŢIILE ACTUALE DE EXPLOATARE ŞI ÎNCĂRCARE
-REVIZIA 1-

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

263

U-15-400-455

August 2015

Proiect tehnic si de executie rigidizare blindaj camera rotorica aferenta HA2 zonele Zl si Z3 din
CHE Portile de Fier

S.C. Hidroserv S.A.  Sucursala Portile de Fier

264

U-15-400-456

August 2015

Evaluare costuri fabricatie rotor turbina din CHE PdF 1 -
VARIANTA 1

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

265

U-15-400-457

August 2015

Evaluare costuri fabricatie rotor turbina din CHE PdF 1 -
VARIANTA 2

S.C. HIDROELECTRICA S.A.  Sucursala Portile de Fier

266

U-15-400-458

Septembrie 2015

Masuratori de performanta in perioada de garantie la turbina tip KVB 23-15-67 (Modernizare HA2 CHE Dragasani)

S.S.H Hidroserv Bucuresti
Sucursala Ramnicu Valcea

267

U-15-400-459

Septembrie 2015

Măsurători şi probe în vederea verificărilor performanţelor de funcţionare la punerea în funcție a HA1 din CHE Păclișa

SSH HIDROSERV HAȚEG S.A.

268

U-15-400-460

Septembrie 2015

Măsurători şi probe în vederea verificărilor performanţelor de funcţionare la punerea în funcție a HA2 din CHE Păclișa

SSH HIDROSERV HAȚEG S.A.

269

U-15-400-461

Septembrie 2015

Centrare rotor HG1 în câmp magnetic CHE Turnul Ruieni

SSH HIDROSERV HAȚEG S.A.

270

U-15-400-462

Septembrie 2015

EXPERTIZARE STARE TEHNICA STATOR SI ROTOR CHE Totesti 1 HA2 - LN2

S.S.H Hidroserv
Sucursala Hațeg

271

U-15-400-463

Septembrie 2015

Măsurători şi probe la punerea în funcție a hidroagregatului HA1 din CHE Turnu Ruieni

SSH HIDROSERV HAȚEG S.A.

272

U-15-400-464

Septembrie 2015

Verificarea motoarelor electrice 5100kW/6kV si 4650kW/6kV Butimanu Etapa III

SNGN Rom Gaz Ploiesti

273

U-15-400-465

Octombrie 2015

Memoriu Tehnic privind analiza raportului de neconformitate produs nr. 30/12.10.2015/DP0320

S.H. Porţile de Fier

274

U-15-400-466

Octombrie 2015

Elaborarea documentatie de proiectare propriu zise pentru echiparea butucului turbinei de la CHE Portile de Fier I conform avizului achizitorului in urma predarii fazei I. Calcule de rezistenta.

S.H. Porţile de Fier

275

U-15-400-467

Octombrie 2015

Memoriu tehnic privind propunerea de reabilitare a butucului rotorului PdF 1 in zona interioara a cilindrului servomotorului

S.H. Porţile de Fier

276

U-15-400-468

Noiembrie 2015

Memoriu tehnic privind solutia de realixare a ungerii in lagarele de sprijin al fusului paletei si in lagarele bielei

S.H. Porţile de Fier

277

U-15-400-469

Noiembrie 2015

Măsurători şi probe în vederea verificărilor performanţelor de funcţionare a hidroagregatelor la începerea lucrărilor de reparație a  HA1 din  CHE Herculane

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

278

U-15-400-470

Noiembrie 2015

ETAPA I „ ANALIZA PRIVIND OPTIMIZAREA DEBITULUI INSTALAT IN BAZA DETERMINARILOR PIERDERILOR HIDRAULICE PE CIRCUITUL HIDRAULIC PRINCIPAL AL CENTRALEI, BARAJ GURA APELOR- GALERIA DE FUGA”.

S.C. HIDROELECTRICA S.A.

279

U-15-400-471

Noiembrie 2015

Notită tehnică privind recepţia semifabricatelor forjate aferente rotorului de rezervă al turbinei din Che Porţile de Fier I

S.H. Porţile de Fier

280

U-15-400-472

Noiembrie 2015

PROBE TENSOMETRICE, CALCULE DE REZISTENŢĂ ŞI OBOSEALĂ EFECTUATE PE CAMERA SPIRALĂ  DIN CHE VIDRARU

I.S.P.H. Bucureşti

281

U-15-400-473

Decembrie 2015

Memoriu tehnic privind verificarea filetului alezajului m1070x4 din butuc rotor

S.H. Porţile de Fier

282

U-15-400-474

Decembrie 2015

Raport tehnic privind rezultatele încercărilor experimentale asupra microhidroagregatului
 HA1 din MHC Anies

S.C. Alesis S.R.L.

283

U-15-400-475

Decembrie 2015

RAPORT FINAL PRIVIND VERIFICAREA  MOTOARELOR ELECTRICE SINCRONE 5100KW/6KV ŞI 4650KW/6KV.
STAŢIA DE COMPRIMARE GAZE NATURALE BUTIMANU.

SNGN. ROMGAZ SA. Sucursala Ploiesti

284

U-16-400-477

Ianuarie 2016

Memoriu privind proiectul tehnic si de executie pentru rigidizare blindaj camera rotor aferenta HA3 din CHE PdF I

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

285

U-16-400-479

Ianuarie 2016

REZULTATE DIN CALCULUL DE PREDIMENSIONARE A TURBINEI RETEHNOLOGIZATE DIN C.H.E. RÂUL MARE
RETEZAT

S.C. AQUAPROIECT S.A.

286

U-16-400-480

Ianuarie 2016

Memoriu tehnic privind verificarea filetului alezajului M190x4 din butucul rotorului de rezerva din CHE PDF1

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

287

U-16-400-481-R

Ianuarie 2016

Verificare palete rotor HA 3 Pdf I

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

288

U-16-400-482-R

Februarie 2016

Avizare documentaţie de reparaţie pe zona cilindrică a butucului de rezervă de la HA1 PdF I prezentată de UCM Reşiţa

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

289

U-16-400-483-R

Februarie 2016

Măsurători şi probe în vederea verificării performanţelor de funcţionare a hidroagregatului HA1 CHE TOTEȘTI I ÎNAINTE DE DEMONTARE

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

290

U-16-400-484-R

Februarie 2016

Măsurători şi probe în vederea verificării performanţelor de funcţionare a hidroagregatului HA2 din CHE CÂRNEȘTI I ÎNAINTE DE DEMONTARE

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

291

U-16-400-485-R

Februarie 2016

Memoriu tehnic privind solutia de consolidare suplimentara pentru camera rotor HA3 PDF I.

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

292

U-16-400-486-R

Februarie 2016

Masuratori si probe in vederea verificarii performantelor de functionare a hidroagregatului CHE Carnesti HG1

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

293

U-16-400-487-R

Februarie 2016

Masuratori si probe in vederea verificarii performantelor de functionare a hidroagregatului CHE Ostrovul Mare  HG1

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

294

U-16-400-488-R

Februarie 2016

Masuratori si probe in vederea verificarii performantelor de functionare a hidroagregatului CHE Orlea I HA1

SSH.Hidroserv S.A.
Sucursala Hateg

295

U-16-400-489-R

Februarie 2016

Raport privind solutiile de remaniere pe zonele deformate ale muchiilor anticavitationale ale paletelor rotorului HA3 din CHE PdF I

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

296

U-16-400-490-R

Februarie 2016

Memoriu tehnic privind analiza fiselor de masuratori U.C.M. Resita nr. 02-130/DT0051/15.09.2015 si a anexei la protocolul de examinare vizuala nr. 02-140/DT051/25.11.2015 privind gaurile filetate M170x4 din butuc rotor

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

297

U-16-400-491-R

Februarie 2016

Memoriu tehnic privind analiza amplasarii pakerelor pentru injectie in spatele blindajului pentru panoul decupat la HA3  PdF I

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

298

U-16-400-492-R

Martie 2016

Elaborare proiect de executie sabloane spatiale pentru verificare geometrie paleta rotorica HA3 PDF1, scanare paletă rotorică in situ şi prelucrare date

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

299

U-16-400-493-R

Martie 2016

RĂSPUNS LA PUNCTUL DE VEDERE NR. 30644/15.03.2015 ÎNTOCMIT DE DOMNUL ALEXANDRU ZABET

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

300

U-16-400-494-R

Aprilie 2016

MĂSURĂTORI DE PERFORMANŢĂ, LA TURBINA TIP KVB 16,27 CHE STÂNCA COSTEŞTI

S.S.H. Hidroserv S.A.

301

U-16-400-495-R

Mai 2016

RETEHNOLOGIZARE CHE RÂUL MARE-RETEZAT EXPERTIZĂ ECHIPAMENT MECANIC HIDROAGREGAT

HIDROELECTRICA S.A.
S.C. AquaProiect S.A.

302

U-16-400-496-R

Iunie 2016

Calcule de rezistenta si estimari de oboseala pentru
camera spirala, vana sferica si regulatorul de
presiune de la CHE Raul Mare Retezat

HIDROELECTRICA S.A.
S.C. AquaProiect S.A.

303

U-16-400-497-R

Iulie 2016

Memoriu tehnic

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier

304

U-16-400-498-R

Octombrie 2016

VARIANTELE DE LIMITARE A DIAGRAMEI DE EXPLOATARE A TURBINEI HIDRAULICE LA DEBITE ŞI PUTERI MAXIME

HIDROELECTRICA S.A.
S.C. AquaProiect S.A.

305

U-16-400-499-R

Octombrie 2016

CONSIDERAŢII PRIVIND REGIMUL DE COMPENSATOR SINCRON A HIDROGENERATORULUI DIN C.H.E. RÂUL  MARE-RETEZAT

HIDROELECTRICA S.A.
S.C. AquaProiect S.A.

306

U-16-400-500-R

Decembrie 2016

ANALIZĂ ANEXELE 1 ŞI 2 DIN OFERTELE DE TURBINĂ PENTRU CHE VIDRARU

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges

307

U-16-400-501-R

Decembrie 2016

Expertizare stare tehnică generator HG1 din CHE Herculane

S.S.H. Hidroserv S.A. Secţia Haţeg

308

U-17-400-502-R

Februarie 2017

SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU ANALIZA TEHNICĂ PROTOCOL PDF1-HA2/414/14.12.2016 ŞI ELABORARE SOLUŢIE TEHNICĂ PENTRU RIGIDIZARE CAMERA ROTORICĂ HA2 CHE PF1

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier 

309

U-17-400-503-R

Iunie 2017

PROBE PE HA1 DIN CHE BRETEA PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR GARANTAȚI

S.C. UCM Resita S.A.

310

U-17-400-504-R

August 2017

RAPORT TEHNIC PRIVIND VERIFICAREA PE FLUXUL DE FABRICAȚIE A LUCRĂRILOR DE PLACARE PRIN SUDARE A SUPRAFEȚEI INTERIOARE A CILINDRULUI SERVOMOTORULUI DIN BUTUCUL ROTORULUI RESPECTIV REMANIEREA PRIN BUCȘARE A GĂURILOR DETERIORATE M170X4 AFERENTE ROTORULUI DE REZERVĂ DIN
CHE PORȚILE DE FIER I

Hidroelectrica S.A. / Sucursala Hidrocentrale Portile de Fier 

311

U-18-401-516


Octombrie 2018

RAPORT TEHNIC PRIVIND VERIFICAREA  MOTOARELOR ELECTRICE SINCRONE 5100KW/6KV ŞI 4650KW/6KV.
STAŢIA DE COMPRIMARE GAZE NATURALE BUTIMANU.

SNGN Romgaz SA
Sucursala Ploieşti

312

U-19-400-522-R

Mai 2018

RAPORT TEHNIC PRIVIND VERIFICAREA SI INTRETINERE  MOTOARE ELECTRICE  5100KW/6KV. STAŢIA DE COMPRIMARE GAZE NATURALE BUTIMANU. ETAPA 1

SNGN Romgaz SA
DEPOGAZ Ploieşti

313

U-19-400-525-R

Octombrie 2019

RAPORT TEHNIC PRIVIND VERIFICAREA SI INTRETINERE  MOTOARE ELECTRICE  5100KW/6KV. STAŢIA DE COMPRIMARE GAZE NATURALE BUTIMANU. ETAPA 2

SNGN Romgaz SA
DEPOGAZ Ploieşti

314

-

Noiembrie 2019

CONSULTANTA TEHNICA

SC UCMR SA

315 - Lunar 01.10.2020-30.09.2021

Monitorizarea și eficientizarea unei instalații fotovoltaice de 40 kW

SC Endress Group SRL
316 U-21-400-526-R Martie 2021

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA CAMEREI SPIRALE DE LA TURBINELE DIN CHE RETEZAT LA ÎNCĂRCĂRI VARIABILE

Hidroelectrica S.A. / SH Hațeg
317 U-21-400-527-R August 2021 STUDII ȘI CERCETĂRI ASUPRA DESCĂRCĂRILOR PARȚIALE MĂSURATE PE GENERATORUL HIDROAGREGATULUI NR.2 DIN CHE DĂEȘTI Hidroelectrica S.A. / SH Rm Valcea
318 - Lunar 01.10.2021-30.09.2022 CERCETARI ASUPRA EFICIENȚEI INSTALAȚIEI FOTOVOLTAICE DE 40 kW SC Endress Group SRL